Юридична інформація

Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАВТОЛІЗИНГ» (ТОВ «УКРАВТОЛІЗИНГ»)
Місце знаходження: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 15/2
Ідентифікаційний код юридичної особи: 34240720
 
Директор – Щучьєва Тетяна Андріївна (на підставі Статуту, керівник з 25.03.2015).
 
Графік роботи:
 
Понеділок - п’ятниця:
09.00 – 18.00 (перерва 13.00 – 14.00).
Субота, неділя – вихідні дні.
 
Телефон: (044) 594-87-04, 594-87-05.
 
Перелік засновників (учасників) ТОВ «УКРАВТОЛІЗИНГ»:
ВАСАДЗЕ ТАРІЕЛ ШАКРОВИЧ
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 45000.00
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"
Код ЄДРПОУ засновника: 03121566
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 5000.00
 
Власники істотної участі: ВАСАДЗЕ ТАРІЕЛ ШАКРОВИЧ 
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - ВАСАДЗЕ ТАРІЕЛ ШАКРОВИЧ
розмір статутного капіталу : 50000.00 грн
 
Види діяльності:
Код КВЕД 82.20 Діяльність телефонних центрів;
Код КВЕД 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
Код КВЕД 64.91 Фінансовий лізинг;
Код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.;
Код КВЕД 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (основний);
Код КВЕД 66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди;
Код КВЕД 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів;
Код КВЕД 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення;
Код КВЕД 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи:
Дата запису: 15.03.2006
Номер запису: 1 070 102 0000 018567 
 

Перед укладенням договору про надання фінансових послуг ТОВ «УКРАВТОЛІЗИНГ» повідомляє клієнта про:

 1. Особу, яка надає фінансові послуги: ТОВ «УКРАВТОЛІЗИНГ»;
 2. Місцезнаходження, контактний телефон і адресу електронної пошти особи, яка надає фінансові послуги: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 15/2, тел.: (+38) 044 594-87-03, електронна адреса:e.badruk@express-group.com.ua
 3. Адресу, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 15/2, тел.: (+38) 044 594-87-03, електронна адреса:e.badruk@express-group.com.ua.
 4. Найменування особи, яка надає посередницькі послуги (за наявності): Товариство не залучає посередників та/або агентів для надання послуг фінансового лізингу.
 5. Відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги: ідентифікаційний код юридичної особи: 34240720, дата запису: 15.03.2006, номер запису: 1 070 102 0000 018567.
 6. Інформацію щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ: Довідка Нацкомфінпослуг про взяття на облік особу, яка надає послуги фінансового лізингу серії ФЛ № 290 від 06.06.2006 року.
 7. Інформацію щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги, права на надання відповідної фінансової послуги: згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №3001 від 04.07.2017 року Товариство має ліцензію на надання послуг фінансового лізингу.
 8. Контактну інформацію органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги: орган, який здійснює державне регулювання діяльності ринків фінансових послуг – Національний Банк України: електронна пошта: nbu@bank.gov.ua. Адреса для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601.    Адреса для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601.
 9. Фінансову послугу ‒ загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які має сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений ‒ порядок визначення таких витрат: сплата податків і зборів коштом фізичної/юридичної особи в результаті отримання фінансової послуги здійснюється відповідно до законодавства України, а саме Податкового кодексу України з урахуванням: п.14.1.191 ПКУ, що дає тлумачення поняттю «постачання товарів», а саме постачання товарів -  будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду. Постачанням товарів також вважаються: а) фактична передача матеріальних активів іншій особі на підставі договору про фінансовий лізинг (повернення матеріальних активів згідно з договором про фінансовий лізинг) чи іншої домовленості, відповідно до якої оплата відстрочена, але право власності на матеріальні активи передається не пізніше дати здійснення останнього платежу; п.187.6 ПКУ, відповідно до якого датою виникнення податкових зобов'язань орендодавця (лізингодавця) для операцій фінансової оренди (лізингу) є дата фактичної передачі об'єкта фінансової оренди (лізингу) у користування орендарю (лізингоотримувачу); п.188.1 ПКУ, який визначає порядок визначення бази оподаткування.
 10. Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг: клієнт має право відмовитися від договору лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це лізингодавця в строк, передбачений договором, а також у разі якщо прострочення передачі предмета лізингу становить більше ніж 30 днів. Лізингоодержувач може вимагати дострокового  розірвання договору у випадку, якщо майно передане в лізинг перестало бути придатним для його подальшої нормальної експлуатації за обставин, за які лізингоодержувач не несе відповідальності.
 11. Строк, протягом якого клієнт може використати право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору: строк,  протягом якого клієнт має право достроково припинити дію договору фінансового лізингу визначається сторонами під укладення договору.
 12. Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується): Договір лізингу укладається в письмовій формі  на строк не менше одного року.
 13. Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій: клієнт має право відмовитися від договору лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це лізингодавця в строк, передбачений договором, а також у разі якщо прострочення передачі предмета лізингу становить більше ніж 30 днів. Лізингоодержувач може вимагати дострокового  розірвання договору у випадку, якщо майно передане в лізинг перестало бути придатним для його подальшої нормальної експлуатації за обставин, за які лізингоодержувач не несе відповідальності. У випадку розірвання договору предмет лізингу передається лізингодавцю на підставі акту прийому-передачі. Лізингоодержувач зобов'язаний виплатити лізингові платежі до останнього дня користування предметом лізингу.
 14. Порядок внесення змін та доповнень до договору: удоговір лізингу можуть вноситися зміни й доповнення. Такі зміни й доповнення можуть бути запропоновані однією зі сторін на переговорах між лізингодавцем та лізингоодержувачем. Після досягнення взаємної домовленості лізингодавець оформляє зміни і/або доповнення до договору лізингу додатковою угодою, кожна сторінка яких підписується обома сторонами.
 15. Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги: збільшення розміру фіксованої процентної ставки/винагороди Товариства неможливе в односторонньому порядку та здійснюється виключно за умови письмової згоди Клієнта.

Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:

 1. Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг: для досудового врегулювання спору споживачі фінансових послуг мають право звертатися до:
 2. Товариства особисто або письмово за адресою: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 15/2 ; телефон: (+38) 044 594-87-03.
 3. Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів захисту споживачів (місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1);
 4. Управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного банку України (адреса для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601; адреса для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601, телефон: 0 800 505 240; e-mail: nbu@bank.gov.ua).
 5. Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства: гарантійні фонди та компенсаційні схеми в господарській діяльності Товариства відсутні
 
Довідка про взяття на облік
Правила надання послуг з фінансового лізингу 
Правила фінансового лізингу
Свідотство про реєстрацію
Сертифікат оціночної діяльності
Ліцензія
Відомості про власників істотної участі
Відомості про ключових учасників
Структура власності
 
Фінансові показники